Stichting Stedelijk vier en vijf mei Comité

Doelstelling 4 en 5 mei Nijmegen

De stichting heeft ten doel het organiseren en bevorderen van een passende herdenking van de vierde mei en een passende viering van bevrijdingsdag, 5 mei, in Nijmegen waarbij de historische en actuele betekenis centraal staat.

Organisatie

De Stichting Stedelijk vier en vijf mei Comité (officiële naam), verder 4 en 5 mei Nijmegen. 4 en 5 mei Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie (zonder kantooradres) die wordt gesubsidieerd door de gemeente Nijmegen om voor de bevolking bij de herdenking en bevrijding passende activiteiten te organiseren.

4 en 5 mei Nijmegen werkt samen met organisaties in de stad en houdt de regie over de programma-onderdelen en de inhoud van de afzonderlijke onderdelen, maar laat in goed overleg met de partners de feitelijke uitvoering zoveel mogelijk over aan de professionele deskundigheid van die partners. In het verlengde hiervan is binnen het comité steeds een van de leden het eerste aanspreekpunt voor het betreffende onderdeel, bij complexe onderdelen ondersteund door een tweede lid. Van de leden wordt dus een bijdrage gevraagd aan de algemene lijn van het programma en het functioneren van het comité, naast een specifieke bijdrage aan een of meerdere programmaonderdelen.

Overige informatie

Stichting Stedelijk vier en vijf mei Comité Nijmegen is heeft een ANBI status.

Ons rekeningnummer: NL 34 RABO 036 992 866

RSIN: 805840631
KVK: 41261479

Contact      Bestuur      Jaarverslagen