Geplaatst op 20 januari 2020

Statutenwijziging

Op 8 januari zijn de statuten van de Stichting Stedelijk 4 en 5 Mei Comité officieel gewijzigd. De oorspronkelijke statuten dateerden uit 1997 en waren hard aan herziening toe. De doelstelling is overigens hetzelfde gebleven: zorgen voor passende activiteiten bij de herdenking op 4 mei en het organiseren van activiteiten ter viering van de bevrijding op 5 mei. Jaarlijks organiseert het comité – met subsidie van de gemeente Nijmegen – in samenwerking met lokale organisaties, een programma dat erop is gericht een zo groot mogelijk deel van de Nijmeegse bevolking te betrekken bij de Dodenherdenking en de bevrijdingsfeesten. 

De statuten zijn geactualiseerd. De wijzigingen gaan vooral over de band met de gemeente en een rooster van aftreden. Was de stichting eerst nauw gelieerd aan de gemeente, nu is de afstand groter geworden en is de stichting min of meer vergelijkbaar met andere gesubsidieerde stichtingen.  Het onderscheid is de band met de gemeente, dit is nu vastgelegd in een Memorandum. De foto toont de ondertekening door voorzitter Piet Timmermans en Burgemeester Bruls van dit Memorandum.

De burger merkt weinig van deze veranderingen, maar in het bestuur is het veel werk geweest om dit te regelen. Met tussenpozen heeft het al met al zo’n vier jaar geduurd. Het passeren van de akte bij de notaris was dan ook een heuglijk moment!

Wat is er nog meer te doen:

Gratis ooggetuigenlezingen

In het kader van 75 Jaar Vrijheid organiseren het Infocentrum WO2 Nijmegen, Numaga en het […]

Brandgrens Nijmegen

Op dinsdag 22 februari 1944, exact om 13:28 uur, wierpen Amerikaanse vliegtuigen na een mislukte […]