Geplaatst op 20 januari 2020

Statutenwijziging

Op 8 januari zijn de statuten van de Stichting Stedelijk 4 en 5 Mei Comité officieel gewijzigd. De oorspronkelijke statuten dateerden uit 1997 en waren hard aan herziening toe. De doelstelling is overigens hetzelfde gebleven: zorgen voor passende activiteiten bij de herdenking op 4 mei en het organiseren van activiteiten ter viering van de bevrijding op 5 mei. Jaarlijks organiseert het comité – met subsidie van de gemeente Nijmegen – in samenwerking met lokale organisaties, een programma dat erop is gericht een zo groot mogelijk deel van de Nijmeegse bevolking te betrekken bij de Dodenherdenking en de bevrijdingsfeesten. 

De statuten zijn geactualiseerd. De wijzigingen gaan vooral over de band met de gemeente en een rooster van aftreden. Was de stichting eerst nauw gelieerd aan de gemeente, nu is de afstand groter geworden en is de stichting min of meer vergelijkbaar met andere gesubsidieerde stichtingen.  Het onderscheid is de band met de gemeente, dit is nu vastgelegd in een Memorandum. De foto toont de ondertekening door voorzitter Piet Timmermans en Burgemeester Bruls van dit Memorandum.

De burger merkt weinig van deze veranderingen, maar in het bestuur is het veel werk geweest om dit te regelen. Met tussenpozen heeft het al met al zo’n vier jaar geduurd. Het passeren van de akte bij de notaris was dan ook een heuglijk moment!

Wat is er nog meer te doen:

Werkgroep oorlogsdoden

Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen Al vele jaren bestaat er in Nijmegen grote belangstelling voor de Tweede […]

Herdenkingsconcert 4 mei

  Herdenkingsconcert 4 mei   Elk jaar bieden we  na de kranslegging op het Trajanusplein […]

Onthulling namenplaquette plein 1944

Georganiseerd door gemeente Nijmegen | Tijd: 17.00 uur | Locatie: plein 1944. Burgemeester Bruls onthult […]