Open Joodse Huizen Nijmegen

3 mei 2022 (vanaf 11.00)

Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet is een jaarlijks terugkerend programma van sprekende herdenkingen. Het programma bestaat uit kleinschalige herdenkingsbijeenkomsten in huizen waar Joden woonden, ondergedoken zaten of werkten vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Open Joodse Huizen Nijmegen

Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet is een initiatief van het Joods Cultureel Kwartier (JCK) in Amsterdam en wordt in meer dan 20 gemeenten georganiseerd, sinds 2021 ook in Nijmegen.

Op 3 mei 2022 zijn er vijf huizen te bezoeken in Nijmegen, waar in totaal zes verhalen verteld worden. Iedere geschiedenis is 2 maal te beluisteren in sessies van 45 minuten. Tijdens de bijeenkomsten delen vertellers, bezoekers en bewoners verhalen over het leven en het lot van familieleden en kennissen en over verzetsdaden. Deze verhalen onthullen verschillende aspecten van de dagelijkse belevenissen van vóór en tijdens de oorlog en van vervolging, onderduik, verzet, deportatie en terugkeer.

Bewoners van toen en nu

We herdenken hen die zijn vermoord, maar vertellen ook over diegenen die de oorlog hebben overleefd, over hun nazaten en over de mensen die hulp boden. Tijdens Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet komen de ervaringen van de bewoners van nu en van de bezoekers samen met de geschiedenis van de bewoners van toen.

Het programma is open voor iedereen en reserveren is niet nodig. Vanwege de relatief kleine ruimtes waarin sommige van de bijeenkomsten worden gehouden, is het aantal bezoekers per sessie beperkt. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen, zijn er 2 sessies per verhaal. Het volledig programma is hier te vinden.

Meer informatie
Ruti Vardi, coördinator werkgroep OJH-Nijmegen
E-mail: ojhnijmegen@gmail.com 
Tel: 06-46450034.