Geplaatst op 13 mei 2020

Mogelijke verplaatsing van vervallen activiteiten

Het Stedelijk comité 4 en 5 mei gaat de mogelijkheid bekijken om de in maart t/m mei vervallen activiteiten later alsnog uit te voeren, waar mogelijk in aangepaste vorm. Hiermee geven zij gehoor aan de oproep van het Nationaal comité 4 en 5 mei. De geplande activiteiten zijn komen te vervallen door het verbod op openbare evenementen wegens het Covid-19 virus.

Juist in 2020 waren de reguliere activiteiten van een bijzonder accent voorzien, om vorm te geven aan de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. Het comité heeft verkennend overleg gevoerd met partners en particuliere sponsors om de mogelijkheden te onderzoeken voor een hergroepering van de nu uitgevallen activiteiten. Daaruit zijn de volgende punten gekomen:

In september/oktober worden de activiteiten uit het programma 2020 gehergroepeerd die zijn gericht op de jeugd. Het gaat hierbij om het Freedom’s Cool Festival, het Kinderbevrijdingsfestival, het onderwijssymposium van 12 maart j.l. en het filmprogramma. Samen met de daarbij betrokken partners (Doornroosje, De Lindenberg, Vrijheidsmuseum, LUX en Bibliotheek) gaat het comité de haalbaarheid onderzoeken. Doel is om bij deze verplaatsing zo veel mogelijk aan te sluiten bij de invulling zoals die eerder was voorzien, maar dit is niet in alle gevallen haalbaar.

De overige activiteiten die zijn vervallen schuiven door naar 2021. De belangrijkste activiteit in deze categorie is het Herdenkingsconcert op 4 mei, waarvoor de 9e Symfonie van Ludwig van Beethoven staat geprogrammeerd. Ook van de twee vrijheidscolleges is inmiddels gebleken dat het niet haalbaar is deze in september te organiseren. Tevens zullen activiteiten die bij nader inzien toch niet in het najaar kunnen worden gerealiseerd doorschuiven naar 2021.

Randvoorwaarde en tegelijk ook onzeker blijven de overheidsmaatregelen in verband met de Covid-19 pandemie. Het is nog lang niet zeker dat evenementen met 1000 bezoekers in september/oktober alweer mogelijk zullen zijn, c.q. welke maatregelen dan van toepassing zijn. Eind juni neemt het comité een besluit over de bovengenoemde activiteiten.

Wat is er nog meer te doen:

Werkgroep oorlogsdoden

  Al vele jaren bestaat er in Nijmegen grote belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en […]

Kransleggers 2017

  Kranslegging Dit jaar worden de kransen/bloemstukken gelegd door: burgemeester Bruls en wethouder Renske Helmer-Englebert […]

Filmportretten 3 mei

Georganiseerd in samenwerking met filmhuis Lux en Stichting Zora. aanvang: 15.00 uur | locatie: Filmhuis […]