Geplaatst op 4 maart 2017

Educatie rond oorlogsmonumenten Nijmegen

Nijmegen heeft 60 oorlogsmonumenten die ons aan de Tweede Wereldoorlog herinneren. Ieder monument is anders: de grootte, het materiaal, de vorm. Een monument kan herinneren aan de gehele oorlog of aan een specifieke gebeurtenis,  persoon of groep.  Elk moment heeft een eigen verhaal, Een verhaal over de oorlogsgeschiedenis van Nijmegen en de bewoners ervan. Deze verhalen moeten opgespoord, vastgelegd en doorverteld worden. Zonder gedeelde geschiedenis geen gedeelde toekomst.

4 en 5 mei Nijmegen heeft de oorlogsmonumenten in de gemeente Nijmegen geïnventariseerd en gedocumenteerd.

De 60 Nijmeegse oorlogsmonumenten zijn opgenomen in de landelijke database oorlogsmonumenten van het landelijke 4 en 5 mei comité, volg deze link. Naast praktische informatie vindt u op deze website ook bijzondere en persoonlijke verhalen in woord en beeld achter deze monumenten. 4 en 5 mei Nijmegen streeft er naar op deze website naar alle Nijmeegse oorlogsmonumenten te registreren. Heeft u informatie over een (nieuw) monument, een persoonlijk verhaal bij een monument neem dan contact met ons op.

Adopteer een monument

Door deel te nemen aan het landelijke onderwijsproject ‘Adopteer een monument’  kunnen basisscholen een oorlogsmonument adopteren. De leerlingen gaan een eigen herdenking bij het geadopteerde monument organiseren. In de voorbereiding op deze herdenking wordt onderwijs gegeven over de lokale geschiedenis, de traditie van herdenken en de bijbehorende rituelen. Hiervoor is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei een gratis handleiding ontwikkeld welke op de website is te downloaden. Adopteerscholen kunnen ten behoeve van de herdenking, één keer per jaar een bloemenbon (inclusief rouwlinten) aanvragen. Ter afsluiting van de herdenking kan de leerkracht voor iedere leerling een oorkonde downloaden. Meer informatie over “Adopteer een monument’is te vinden via deze link.

Gastsprekers in de klas

Gastsprekers vertellen elk hun eigen verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Nederland of Nederlands-Indië of over recente conflicten en vredesmissies.  Ze nemen de leerlingen mee naar het verleden en uiteindelijk terug naar het hier en nu om deze verhalen een plek te kunnen geven. Leerlingen worden bijzonder geraakt door deze persoonlijke verhalen. De persoonlijke ervaringen uit de oorlog zijn de basis voor een gesprek tussen gastsprekers en jongeren. Meer informatie is te vinden via deze link.

Sprekende beelden

In dit lespakket gaan scholieren een minidocumentaire maken over een oorlogsmonument.  De les is geschikt voor de bovenbouw van havo en vwo en kan gegeven worden tijdens de lessen geschiedenis, Nederlands, CKV of maatschappijleer. In de les leren de leerlingen meer over Dodenherdenking en vormen ze hun eigen mening over herdenken. Vervolgens gaan de scholieren in groepjes een minidocumentaire over een monument maken. Aan dit lespakket is ook een landelijke wedstrijd gekoppeld. Meer informatie is te vinden via deze link.

Wat is er nog meer te doen:

Herdenkingsconcert 4 mei

Elk jaar biedt 4 en 5 mei Nijmegen na de kranslegging op het Trajanusplein een […]

Film i.s.m. Lux

In samenwerking met filmhuis Lux biedt het 4 en 5 mei comité Nijmegen de film […]

Onthulling Holocaust-monument Levenslicht

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét […]