Tekst Prof. Dr. Marjan Schwegman

Tekst van Professor Dr Marjan Schwegman, door haar uitgesproken tijdens de bijeenkomst in de Stevenskerk, voorafgaande aan de Dodenherdenking  op 4 Mei 2016.

 

 

Vrijheid versus veiligheid? De geschiedenis van Hans Keilson.

Het is 9 december 1944, zeer vroeg in de ochtend. Verborgen in een nauwe muurkast noteert Hans Keilson in zijn dagboek hoe buiten geschoten wordt, terwijl binnen een klein meisje op de piano toonladders speelt.

 

Wat is er aan de hand? In het holst van de nacht is de Duitse Grüne Polizei met groots machtsvertoon begonnen aan een razzia in Delft om zo veel mogelijk mannen tussen de 17 en 40 jaar oud op te pakken. Zij zullen als dwangarbeiders naar Duitsland worden weggevoerd. Het is inmiddels een bekend scenario:  de grote razzia in Rotterdam van november zit nog vers in het geheugen. Die razzia leverde meer dan 50.000 nieuwe dwangarbeiders op.

 

Keilson is een Duitse Jood die in 1936 met zijn niet-Joodse vrouw Gertrud naar Nederland uitweek om aan de nazi’s te ontkomen.[1] Ingehaald door de Duitse bezetter, leidt hij vervolgens een illegaal bestaan als Dr. Van der Linden. In Delft heeft hij  in 1944 een vast onderduikadres. Daar bevindt zich de schuilplaats, waarin hij op 9 december gespannen luistert naar het onschuldige geklets waarmee zijn onderduikgevers de politie proberen af te leiden.

 

In deze benauwende omstandigheden bedenkt hij plotseling dat hij ook het omgekeerde kan doen van wat verwacht wordt: hij zou zich vrijwillig kunnen aanmelden als dwangarbeider. Dan kan hij – met zijn valse, niet-Joodse identiteit als dekmantel – alsnog arts in Duitsland worden, zoals hij als jongeman van plan was geweest. “Een snellere weg om het beroep binnen te komen is er niet,” noteert hij ironisch.[2]

 

Keilson meldt zich uiteindelijk niet, maar blijft een ondergronds bestaan leiden. In tegenstelling tot zijn beide ouders die in Auschwitz werden vermoord, overleeft hij de oorlog. Hij wordt psychiater en schrijver van romans als ‘In de ban van de tegenstander’, romans waarmee hij pas op zeer hoge leeftijd beroemd zal worden.

 

Waarom haal ik Keilson’s ervaringen in de muurkast vanavond aan? Omdat hij op een voor mij zeer verrassende manier in uiterst benarde omstandigheden voor zichzelf vrijheid schiep. Namelijk door zich voor te stellen dat hij de vijand die hij probeert te ontwijken juist opzoekt, als dwangarbeider en arts in nazi Duitsland.

 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei spoort iedereen aan om juist als de vrijheid onder druk staat, de vrijheid stevig te omarmen.[3] Ja, dat moeten wij doen, zeker nu ons wordt voorgespiegeld dat veiligheid belangrijker is dan vrijheid en dat de overheid desnoods de vrijheid geweld aan moet doen om ervoor te zorgen dat mensen zich veilig voelen. Maar wat betekent het concreet om de vrijheid te omarmen als die onder druk staat?

 

De Tweede Wereldoorlog biedt een onuitputtelijk reservoir van geschiedenissen die dat aanschouwelijk maken. Juist vanwege de koele eerlijkheid waarmee Hans Keilson zichzelf en anderen in zijn dagboek observeert, maakt dit document zo’n indruk. De focus ligt op het effect van de moeilijke externe omstandigheden op mensen en hun onderlinge verhoudingen, niet op die omstandigheden zelf. Terwijl die er in zijn geval toch niet om logen: als opgejaagd Joods wild was hij gedwongen te emigreren naar Nederland. Eenmaal gesetteld, moest hij vervolgens zijn huis, zijn vrouw, zijn dochtertje en zijn ook naar Nederland gevluchte ouders verlaten. Hij moest zijn beroep opgeven en daarmee zijn inkomen, en ging door het leven met een valse identiteit en geschiedenis. Sinds de systematische deportaties van de Joden waren begonnen, was hij bovendien gedwongen zich schuil te houden.[4]

 

Net zoals voor andere beroemde dagboekschrijvers als Anne Frank het geval was, creëerde het bijhouden van een dagboek op zichzelf al de zo broodnodige mentale vrijheid. Voor Anne Frank moest het bij schrijven in haar schuilplaats blijven. Keilson echter, die er niet Joods uitzag, begaf zich willens en wetens constant in de zo gevaarlijke buitenwereld. Zo reist hij geregeld per trein door het hele land om contacten te bezoeken, distributiebonnen af te leveren en andere, niet bij name genoemde activiteiten uit te voeren voor een klein verzetsnetwerk. Eind 1944 schrijft hij dat hij in een ziekenhuis hospiteert bij operaties. Ook bezoekt hij af ten toe zijn vrouw Gertrud, die samen met hun dochtertje in Naarden woont. Ook al is het gevaarlijk, toch kust hij zijn vrouw ten afscheid op het station. Sommige dingen laat hij zich niet afnemen. Met een Joods meisje dat elders zit ondergedoken, maakt hij lange avondwandelingen.

 

Maar het meest spectaculair is een ontmoeting met ‘de vijand’. In het dagboek refereert hij slechts heel kort aan die ontmoeting, maar in zijn herinneringen heeft hij die uitgebreid beschreven.[5] Het gaat om Hannes Razum, met wie Keilson in de jaren ‘20 in Duitsland een opleiding tot gymleraar volgde. Razum is nu door de bezetter in Den Haag aangesteld als regisseur van het Deutsche Theater in den Niederlanden. Als Keilson zijn naam op een reclamezuil ziet staan,  neemt hij contact met Razum op en arrangeert een afspraak in een Haags café. Voor hem weegt het veiligheidsrisico kennelijk niet op tegen het verlangen naar een weerzien. Ook Razum liet zich, zo schrijft Keilson, leiden door eenzelfde “duistere impuls”, want hij stemt in met een ontmoeting. Het weerzien stelt Keilson niet teleur. Ook al moet over veel worden gezwegen, de vroegere kameraadschap is nog steeds voelbaar.

 

Met deze ontmoeting bracht Keilson dus een gedachte in praktijk waarmee hij tijdens de razzia van Delft ook speelde: hij deed het omgekeerde van wat van iemand in zijn positie werd verwacht. Zo blijft hij vrij. Zoals hij er in zijn dagboek over schrijft, lijkt het alsof dit voor hem vanzelfsprekend was. Dat hij, een onderduiker, niet steeds in zijn schuilplaats bleef, moet de lezer opmaken uit de ontmoetingen in café’s, de observaties over wat hij onderweg zag, bezoeken aan de dierenarts, een dominee, zijn vrouw Gertrud, vrienden en vriendinnen.

 

In zijn herinneringen reflecteert hij wel op zijn handelwijze, zij het zeer kort. Hij schrijft:

 

“Er zijn extreme situaties waarin men in het hol van de leeuw juist veilig is. Zo reisde ik door het land naar de plekken waar de organisatie me heen stuurde. Ik droeg geen wapen, ik heb nooit met een wapen leren omgaan. Daardoor voelde ik me buiten mijn huis in Delft steeds veiliger.”[6]

 

Uit niets blijkt dat Keilson een roekeloze waaghals was. Hij lijkt alles zorgvuldig af te wegen. Zo weerhoudt hij zichzelf van al te frequent contact met zijn vrouw en kind om hen niet in gevaar te brengen. Wat hem kenmerkt is dat hij probeert om ongeacht de beperkende omstandigheden te leven op een manier die hem past: “Ieder moet”, zo schrijft hij, “zijn eigen deuntje zingen! Ik het mijne.”[7] Scherp stelt hij vast dat het in zijn wezen de tegenstelling is die productief maakt. Vandaar, denk ik, zijn voorliefde voor omkeringen en voor ongehoorzaamheid. “Ongehoorzaamheid tegen”, zoals hij schrijft,  “de gangbare afloop van een gebeurtenis, zoals men het verwacht.” [8]

 

Keilsons oorlogsgeschiedenis laat ons zien dat veiligheid en vrijheid niet aan elkaar tegengestelde, objectieve begrippen zijn. Ook in uiterst onveilige en onvrije omstandigheden is het mogelijk je vrij en veilig te voelen. Juist in tijden als deze is het hard nodig om die mogelijkheid aanschouwelijk te maken. De romans, herinneringen en dagboekaantekeningen van mensen als Hans Keilson zijn daarbij een inspirerend houvast.

 

Marjan Schwegman

 

[1] Strikt genomen was Gertrud Pfeiffer-Manz niet zijn vrouw. De Neurenberger wetten maakten een ‘gemengd’ huwelijk onmogelijk, daarom waren Hans en Gertrud in Duitsland niet getrouwd. Ook in Nederland bleek trouwen niet mogelijk. Na de oorlog zijn zij in Nederland alsnog getrouwd.

[2] Hans Keilson, Dagboek 1944. (Van Gennep Amsterdam, 2014) p. 125.

[3] Tamar de Waal, De vrijheid omarmd. Jaarthema 2016 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. www.4en5mei.nl

[4] Zie voor een korte levensbeschrijving van Hans Keilson de inleiding bij Dagboek 1944 door Marita Keilson-Lauritz, Dagboek 1944, pp. 7-14.

[5] Hans Keilson, Daar staat mijn huis. Herinneringen. (Van Gennep Amsterdam, 2011) pp. 94-101.

[6] Hans Keilson, Daar staat mijn huis, p. 88.

[7] Hans Keilson, Dagboek 1944, p. 132.

[8] Ibidem, p. 125.

Werkgroep oorlogsdoden

Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen
Al vele jaren bestaat er in Nijmegen grote belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en de herdenking ervan: op 27 januari de herdenking van de Holocaust, op 22 februari het bombardement in 1944, op 4 mei alle oorlogsslachtoffers, en in het bijzonder ook de joodse, in augustus het einde van de oorlog in Azië, in september de bevrijding in 1944 van een aanzienlijk deel van Zuid-Nederland, incluis Nijmegen. Bij deze herdenkingen wordt mede herdacht het grote aantal omgekomenen in en van Nijmegen. Nijmegen was één van de zwaarst getroffen steden van Nederland: – de vernietiging van de joden en zigeuners (ca. 450) ; – bombardement 22 febr. ’44 (ca.800) ; – frontstadperiode sept. ’44—mrt ‘45(ca. 850);
Naast deze ca. 2.100 slachtoffers vielen er doden in en door het verzet, door andere bombardementen, onder de dwangarbeiders in Duitsland en onder Nederlandse of andere geallieerde militairen, strijdend tegen het Nazi-bewind.

 

Door het stedelijk 4&5 mei comité is de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen opgericht, die met hulp van vele deskundigen een virtueel monument wil oprichten om de herinnering aan elke omgekomen persoon levend te houden. Elke naam wordt gekoppeld aan een gebeurtenis, zo mogelijk wordt een kort levensverhaal, zo mogelijk met foto opgesteld, en via een website voor iedereen toegankelijk gemaakt . Meer dan 3500 personen zijn tot nu toe geheel of gedeeltelijk in kaart gebracht op de website www.oorlogsdodennijmegen.nl die daarvoor door het stedelijk 4&5 mei comité is ingericht.
Niet alleen Nederlandse of geallieerde militairen worden vermeld en herdacht, maar ook Duitse militairen en Nijmegenaren in Duitse dienst worden vermeld, vandaar de aanduiding oorlogsdoden.

Juniorsymposium 22 april

Themadag ‘Getuigen van de oorlog’ Het Stedelijk 4 en 5 mei Comité Nijmegen organiseert op vrijdag 22 april de themadag ‘Getuigen van de oorlog’. Ruim honderd leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs maken op verschillende manieren  kennis met de oorlogsgeschiedenis van Nijmegen in de periode  1940-1945. Het Mariënburg vormt het vertrekpunt voor de meeste activiteiten.

 

De dag begint om 10.00 uur  in Lux Mariënburg met een voorstelling door theatergroep GRAS. Hierna zal burgemeester drs. Hubert Bruls van Nijmegen officieel de themadag openen. Vervolgens verzorgt promovendus Marc van Berkel (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) een presentatie over Mietje Voltijn, een Joods meisje uit Nijmegen. Mietje werd op veertienjarige leeftijd naar Sobibór op transport gesteld. Tot besluit van het plenaire programma zal auteur Bart Janssen mevrouw Engelen interviewen in aanwezigheid van de leerlingen.

 

Na een plenair gedeelte volgen de leerlingen in kleine groepen een aantal afzonderlijke onderdelen.

 

 

Betrokken organisaties:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Regionaal Archief Nijmegen, Lux Mariënburg, eet!verleden, Bibliotheek Gelderland Zuid, Theatergroep GRAS, Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen, Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Stadswandeling Nijmegen, Pax Christi College, Notre Dame des Anges en Stedelijk Gymnasium Nijmegen.

Officiële herdenking Stevenskerk

Herdenkingsbijeenkomst in de St.Stevenskerk. Voor iedereen toegankelijk, georganiseerd door de Gemeente Nijmegen in samenwerking met  het Stedelijk 4&5 mei Comité. Professor Dr. Marjan Schwegman, voormalig directeur van het NIOD, spreekt een overweging uit. Aan de bijeenkomst wordt  meegewerkt door leerlingen uit groep 8 van Basisschool De Buut. Zij hebben gedichten geschreven naar aanleiding van 4 mei en lezen deze voor. De muziek in de kerk wordt verzorgd door een blazersensemble samengesteld uit leden van het Nijmeegs Studenten Orkest. Na afloop stellen  de aanwezigen zich op voor een stille tocht naar het Trajanusplein.  De stoet wordt voorafgegaan door tamboers, gevolgd door de kinderen van de Buut, burgemeester Bruls, wethouders en leden van de gemeenteraad.

 

Kranslegging Traianusplein

Op 4 mei om 20.00 uur is Nederland 2 minuten stil, in Nijmegen is er de mogelijkheid dit in gezamenlijkheid te doen op het Traianusplein. Na de twee minuten stilte volgt het leggen van de kransen en spreekt de burgemeester zijn herdenkingsrede uit. Drumfanfare Michaël verzorgt de muziek op het Traianusplein. De bijeenkomst wordt georganiseerd door gemeente Nijmegen.

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst op het Traianusplein bent u van harte welkom de herdenkingsdient bij te wonen in de Sint Stevenskerk, na afloop van de herdenking op het Traianusplein vindt er in de Vereeniging het herdenkingsconcert plaats.

Freedom ’S Cool Festival 17 april

De winnaar van het Freedom ’S Cool festival 2016 is…

 

Op 17 april 2016 organiseerde het 4 & 5 mei comité Nijmegen i.s.m. Doornroosje het tweede Freedom ‘S Cool Festival. Aan het Freedom ‘S Cool Festival nemen scholen voor voortgezet onderwijs in en om Nijmegen deel met eigen composities en teksten die in het teken staan van het thema ‘vrijheid’. Elke school vaardigt één act af. Het staat de leerlingen vrij om een eigen muziekstijl te bepalen. De winnaar van het festival opent het Bevrijdingsfestival op 5 mei 2016 op het Hunnerpark in Nijmegen. Een deskundige jury heeft na intensief beraad de winnaar bepaald. De winnaar van het Freedom ’S Cool festival 2016: Liesbeth Pepels van NSG Groenewoud.

 

 

Juryrapport
Burgemeester Bruls leest voor uit het jury rapport: “de kwaliteit is zeer hoog, bij alle optredens. De jury heeft het niet makkelijk gehad een winnaar te kiezen. Het liedje is origineel, dynamische en intelligent.”

 

Deelnemende scholen
Stedelijk Gymnasium Nijmegen, Kandinsky College, Montessori College, Notre Dame des Anges, NSG Groenewoud, SSGN.

 

Jury
De jury van het Freedom ’S Cool festival bestaat dit jaar uit: Hanneke Hendrix, (schrijver), Roman Huijbreghs  (gitarist Navarone), Charlotte Brand (bestuurslid 4 & 5 mei Nijmegen), Jonatan Brand (programmeur Bevrijdingsfestival Nijmegen), Norman Bonink (drummer Blof). De presentator van zowel het Bevrijdingsfestival als het Freedom ’S Cool festival is de Nijmeegse MC Discipline.

 

Film i.s.m. Lux

In samenwerking met filmhuis Lux biedt het 4 en 5 mei comité Nijmegen de film ‘Land of mine’ aan voor € 2,50.
In deze film zien we de harde realiteit van het Denemarken vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het land is verwoest en de kust is bezaaid met duizenden mijnen van de Nazi’s. Duitse soldaten, eerder jongens dan mannen, worden gevangen genomen door het Deense leger, onder leiding van de met wrok gevulde sergeant Rasmussen. De bange, verwarde jongens worden gedwongen de mijnen te ruimen, zonder training of ervaring: een levensgevaarlijke taak die velen niet zullen overleven.
Land of Mine – Under Sandet is geïnspireerd op ware gebeurtenissen, een taboe in de Deense geschiedenis. In de vijf maanden van het ruimingsproces vielen meer doden dan tijdens de hele Duitse bezetting van Denemarken. Martin Zandvliet (regie) draait de rollen om; in zijn oorlogsverhaal zijn de Duitsers geen monsters, slechts jongens die boete moeten doen namens een hele natie.
Regie: Martin Zandvliet, Denemarken, 2016,
Nederlands ondertiteld,
101 minuten
Leeftijd: 12+.
aanvangstijd: 15.00 uur.

 

 

Kaarten verkrijgbaar online via Lux, of bij beschikbaarheid aan de kassa van Lux

 

Overzicht jaarlijkse herdenkingen

Op 4 mei herdenkt Nijmegen in een reeks van activiteiten zijn oorlogsdoden. Hieronder treft het overzicht van de jaarlijkse activiteiten aan.

 

16.00 uur ‘Buren Zonder Grenzen’ organiseert  een korte meditatieve bijeenkomst op het Valkhof  in de Nikolaaskapel, zij leggen aansluitend om 18.00 uur bloemen bij de Kitty de Wijzeplaats.
18.00 uur, Kitty de Wijzeplaats. Om 18.00 uur organiseert de Joodse gemeente daarvoor een herdenking op de Kitty de Wijzeplaats. Hierbij worden onder meer de namen voorgelezen van de 440 vermoorde joden die uit Nijmegen afkomstig waren. De namen van deze slachtoffers van de jodenvervolging zijn vastgelegd in het bronzen namenmonument ter plekke.
19.00 uur, Sint Stevenskerk. Aansluitend wordt door de gemeente Nijmegen om 19 uur in de Sint Stevenskerk de officiële herdenkingdienst gehouden, waarbij altijd een speciale gast wordt uitgenodigd een overweging uit te spreken. Ook zijn er altijd bijdragen van kinderen van basisschool de Buut. Aansluitend is er een stille tocht van de Stevenskerk naar het Traianusplein. Meer informatie,
volg deze link
20.00 uur, Twee minuten stilte DODENHERDENKING, gevolgd door Wilhelmus. Aansluitend spreekt burgemeester Bruls. De ceremonie wordt afgesloten met een kranslegging. De plechtigheden bij de  Dodenherdenking op het Trajanusplein worden muzikaal begeleid door de drumfanfare Michaël.
21.00 uur, De Vereeniging. Tot slot volgt om 21:00 uur een vrij toegankelijk Herdenkingsconcert in de Vereeniging. Dit wordt georganiseerd door het Stedelijk 4&5 mei Comite dat daarvoor samenwerkt met het Nijmeegs Studentenorkest CMC of het Symfonie Orkest Nijmegen (SON). Na de gezamenlijk gezongen twee coupletten van het Wilhelmus, volgt een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld muziek-programma. Het programma voor dit jaar treft u hier aan

Bevrijdingsfestival 2016

LINE-UP BEVRIJDINGSFESTIVAL NIJMEGEN 2016

 

Ronnie Flex, Amsterdam Klezmer Band, Throes + The Shine, Haty Haty (feat David Douglas & Blaudzun), Roger Damawuzan & Vaudou Game, Kamp Ras (feat Poke, Roscovitch & Kabel), Hef, Keljet (live), Yasmine & Band, Guus Christian, Davy Brandts, Spaceandtime, Octual b2b Sinfol, Mirella Kroes en stranger.

 

De line-up voor het Bevrijdingsfestival 2016 op donderdag 5 mei in Hunnerpark in Nijmegen is bekend. Onder meer Ronnie Flex (winnaar Popprijs 2015 met New Wave), Amsterdam Klezmer Band en het nieuwe project van Blaudzun, Haty Haty zullen van deze editie weer een uiterst dansbaar vrijheidsfeest maken.

 

Ronnie Flex is niet meer weg te denken uit het Nederlandse poplandschap. Als belangrijk onderdeel van New Wave won hij dit jaar de Popprijs en scoorde hits als “Niemand” en natuurlijk “Drank & Drugs” met Lil Kleine. Een liveshow van Ronnie staat garant voor een vet feestje.

 

Amsterdam Klezmer Band maakt al 20 jaar een mix van klezmer, balkan en gypsy. Met hun frisse kijk op de traditionele muziekstromingen is het een graag geziene band in binnen- en buitenland. Zon of geen zon, dit bonte gezelschap maakt van elke festivalweide een aanstekelijk muzikaal feest.

 

Haty Haty is het nieuwe project van Blaudzun samen met producer David Douglas. Dit voorjaar komt hun gezamenlijke plaat uit, waarvan we al een voorproefje kregen in de vorm van “High As the Sun”. Verwacht Blaudzuns herkenbare stemgeluid met mysterieuze beats van David Douglas.

 

Het Bevrijdingsfestival wordt geopend met een optreden van de winnaar van het tweede Freedom ’s Cool Festival.

 

Het Nijmeegse Bevrijdingsfestival wordt voor de zesde keer georganiseerd door het 4&5 Mei comité Nijmegen en poppodium Doornroosje. Net als afgelopen jaren is het ook nu van belang stil te staan bij de betekenis van 5 mei: vrijheid geef je immers door. Kijk ook naar de thematekst van 2016 van politiek filosoof Tamar de Waal met de veelzeggende titel ‘Vrijheid omarm je” waarin ze stilstaat bij de waarden die nodig zijn om vrijheid mogelijk te maken.Het festival start om 13.30 uur en sluit om 23.00 uur. Gratis t/m 12 jaar en vanaf 13 jaar is de toegang 5 euro. Wij zien je graag op het Hunnerpark!

Twitter: Bevrijdingsfestival @5mei024

Facebook: 4&5 mei Nijmegen en Bevrijdingsfestival Nijmegen

 

Kinderbevrijdingsfestival 2016

Traditiegetrouw organiseert het 4 & 5 Mei Comité voor de kinderen een feestelijk middagprogramma in van 13.30 – 16.30 uur in De Lindenberg, Tegen een kleine entree of gratis. Voor kinderen van ± 3-11 jaar.
De formule is traditie, de inhoud is wel elk jaar wat anders.
Wat is er allemaal te doen? Muziek, 2x een kinderconcert. Er is een poppentheater. Er zijn mee-doeworkshops percussie, dans , streetdance, schilderen en technisch creatief centrum (+ 6 jaar). Schminken betaal je direct. Amnesty International, mini-disco, en circusspelen zijn gratis voor alle leeftijden.

 

Hieronder tref je de tijden en namen van het programma aan, daaronder de omschrijving van het gehele programma aan, onderaan de praktische informatie.

 

Samengevat programma kinderbevrijdingsfestival 5 mei 2016

 

Vanaf 13.30 uur, doorlopend.

 • Hal TCCN Technisch creatief knutselen techniek 6+ gratis
 • Buiten Amnesty meedoen kinderhandtekening alle leeftijden, gratis
 • Buiten Grote Broer Circusspelen circusspelen, alle leeftijden, gratis
 • Foyer Feestenzo Mini disco en andere act, alle leeftijden, gratis
 • Foyer Feestenzo Schminken, € 2,-.

 

Vanaf 14.00 programma waarvoor een ticket nodig is.

 • 14.00 Steigerzaall Jazz4Kids Muziektheater kinderconcert 4+
 • 14.00 Marikenzaal 3indekast Poppentheater ‘Vos kijk verder..’ 3-8 jaar
 • 14.00 Pluslokaal Lindy de Jong Schilder workshop Vrije vogel 6+
 • 14.15 Lokaal 24 Lisette Dansworkshop Lekker vrij 4, 5, 6 jaar
 • 14.30 Lokaal 16 Bruce Percussie workshop Get Rhythm 6 +
 • 15.30 Steigerzaal Jazz4Kids Muziektheater Kinderconcert 4+
 • 15.30 Marikenzaal 3indekast Poppentheater Vos kijk verder.. 3-8 jaar
 • 15.30 Pluslokaal Lindy de Jong Schilder workshop Vrije vogel 6+
 • 15.30 Lokaal 24 Lisette Streetdance workshop Just dance! 7, 8 ,9 ,10 jaar
 • 15.30 Lokaal 16 Bruce Percussie workshop Get Rhythm 6+

 

Omschrijving programma kinderbevrijdingsfestival

 

Ella, een swingend sprookje
Kinderconcert door Jazz4Kids
Ella, een swingend sprookje is een vrolijk jazzconcert over een bijzonder eendje. Het sprookje wordt gezongen en verteld. Natuurlijk mag het publiek ook meedoen! De kinderen kunnen meezingen, meeklappen, snateren en waggelen.. En wat doen die vreemde `eenden’ daar op het podium?

 

Het verhaal van Ella lijkt op het sprookje van het lelijke jonge eendje. Alleen is Ella niet lelijk en wel degelijk een eend! Wat is er dan aan de hand? Ella houdt van swingen en liedjes zingen. Het liefst bedenkt ze alle liedjes nog zelf ook! Maar de rest van haar familie houdt daar niet van. Als ze ook geplaagd wordt, besluit Ella haar familie te verlaten. In haar eentje beleeft ze grappige avonturen vol jazzmuziek! Maar Ella blijft eenzaam. Gelukkig ontmoet ze een vriend voor het leven, die ook van swingen en improviseren houdt. Eindelijk kan Ella helemaal zichzelf zijn!

14.00 en 15.30 uur/ Steigerzaal / € 3,-
Duur: 45 minuten
Leeftijd: 4-7 jaar
Jazz4kids bestaat uit: Suzan Overmeer (zang), Søren Ballegaard (saxofoon), Jens Larsen (gitaar), Olaf Meijer (contrabas)
www.jazz4kids.nl

 

Poppentheater Drie in de kast
“Vos”.. kijk verder dan je oren..

Een lichte muzikale voorstelling met poppen over een Vos in de woestijn voor kinderen van 3 tot 100 jaar
Ontdekt Vos dat er toch nog meer is in het leven dan een kip?

Het verhaalt speelt in Egypte en samen met Roos kijken de kinderen naar wat er gebeurt.: de Kameel doet een hoop en Vos gaat in de hoop liggen. Er komt een kleine witte prins, er is een kat in een piramide en een ooievaar die vertelt van de oude Egyptenaren en wat ze geloofden over de kat, de spin en de kamelenpoep.

14.00 en herhaling 15.30 uur (45 minuten)
Marikenzaal – 3-8 jaar. € 3,-
Poppen en poppenspel: Johanneke Dun
Muziek geschreven door André Gerritsen
www.drieindekast.nl

 

Doe Mee workshops
SCHILDERIJ MAKEN met als thema Vrijheid.

Onder leiding van Lindy de Jong gaan de kinderen aan de slag om zelf een schilderij te maken op het thema Vrijheid (of een eigen invulling). Het schilderij mag meegenomen worden.
Pluslokaal, 14.00-15.00 uur en herhaling 15.30-16.30 uur. Leeftijd 6-12 jaar. €5,- dit is inclusief materiaal
Meer over Lindy: www.lindydejong.nl

 

Dans “Lekker vrij” met Lisette
Dansplezier staat voorop en aan het eind hebben jullie een leuke dans om te laten zien.
DANS STREETDANCE “JUST DANCE” met Lisette
Lokaal 24 (dansstudio) 15.30- 16.30 uur. Leeftijd: 7,8,9,10 jaar (niet jonger). € 3,-. Ook hier staat dansplezier voorop. In deze levendige workshop met lekkere muziek en mooie beats leer je een stoere en mooie dans en dan ga je samen met je dansmaatjes een kleine presentatie geven aan het eind.
Lokaal 24 (dansstudio) 14.15 – 15.15 uur Leeftijd 4, 5, 6 jaar (niet jonger). €3,-
Meer over Lisette: www.leliedanstheater.nl

 

Percussie ‘Get Rhythm’
Bruce leert de kinderen de eerste beginselen van percussie, op djembés, conga’s en bongo’s. De sfeer is altijd heel gezellig en vrolijk, elk jaar weer! daarom een vast onderdeel van het programma.
Lokaal 16, om 14.30-15.30 en herhaling 15.30-16.30 u. 6 + € 3,-
Meer over Bruce: www.bruceworldmusic.com

 

Gratis Doe-Mee dingen (vrije inloop, vol=vol)

 

TCCN

Technisch creatief centrum Leeftijd: vanaf 6 jaar. Technische snufjes en grappige figuren. Dit jaar maken we een bevrijdingsvuur. Altijd zeer geliefd bij kinderen met handige handjes! Plaats: In de hal en vol = vol. www.tccn.info

 

Circus spelen

Met hulp van een circusdocent van Grote Broer kunnen jullie kennis maken met allerlei spannende circusspullen. Heb je wel eens op een grote bal gestaan, of op een éénwieler gefietst! Of wat dacht je van Chinese borden draaiend in de lucht houden. Je kunt het allemaal uitproberen. www.grotebroer.com

 

Minidisco met Feestenzo
Allerlei vrolijke glitterfiguurtjes komen samen met jullie dansen. Deze activiteit is gratis. Je vindt de minidisco in de foyer bij het café. www.feestenzo.net

 

Schminken met Feestenzo
Van blauw monstertje tot prinses of Mega Mindy tot spiderman; laat je omtoveren met schmink tot wat je maar wil! € 2.-, geen kaartje nodig, ter plekke betalen. www.feestenzo.net

 

Amnesty International

Amnesty International wil kinderhandtekeningen verzamelen. Met behulp van verf en hun handen maken ze letterlijk een “hand”tekening. Deze komen op een groot wit doek en hiervan worden vervolgens ansichtkaarten gemaakt om op te sturen naar gewetensgevangenen. Daarnaast kunnen er buttons gemaakt worden!  www.amnestynijmegen.nl

 

Praktisch

Entree: € 3,- pp per activiteit. Schilderen kost € 5,- incl materiaal. Voorverkoop: via: www.delindenberg.com vanaf 22 april t/m 4 mei.
Telefonisch reserveren is niet mogelijk. Op 5 mei kassa open vanaf 12.30 u, wilt u zeker zijn van een kaartje, bestel dan online.
Voor workshops geldt: geen feestjes, dit is niet leuk voor andere kinderen.

Plaats: De Lindenberg van 13.30 – 16.30 uur

 

Herdenkingsconcert 4 mei

 

Herdenkingsconcert 4 mei

 

Elk jaar bieden we  na de kranslegging op het Trajanusplein een Herdenkingsconcert aan. In 2016 werken we hiervoor samen met het SynfonieOrkest Nijmegen.

 

Programma

Na het samen gezongen Wilhelmus zullen er twee indrukwekkende werken worden uigevoerd: het ingetogen Stabat mater van Francis Poulenc en de intrigerende Enigma Variaties van Sir Edward Elgar. Twee indrukwekkkende composities geïnspireerd door levenslange vriendschappen. Een programma met als motto : Van hartenband en hemeltroost. Een motto waaruit de verbondenheid van mensen spreekt.

 

Poulenc schreef het Stabat Mater ter nagedachtenis van zijn vriend Christian Berard; hij voltooide het werk in twee weken en koos voor een Maria-hymne in plaats van voor een Requiem. Dit vanwege  zijn religieuze ervaringen bij de Vierge Noir  in Rocamadour.

 

Elgar wilde in een groot werk zijn intieme vriendekring portretteren en verbond ze door een thema met veertien variaties.

 

Waar en Wanneer

Het Herdenkingsconcert wordt uitgevoerd in Concertgebouw de Vereeniging om 21.00 en is gratis toegankelijk, zaal is open vanaf 20.30 uur.

 

Uitvoerenden

Voor het Herdenkingsconcert werken we in 2016 samen met het SymfonieOrkest Nijmegen (SON). Dit heeft hiervoor  op zijn beurt de krachten gebundeld met het Projectkoor Gelderland en het ZuidNederlands Concert Koor; als solist zal de sopraan Aylin Sezer medewerken. Het geheel zal in Nijmegen onder leiding staan van de dirigent Frans-Aerts Burghgraef. Op 21 mei zal het concert worden herhaald in Breda, maar dan onder leiding van Rick Mueselaers.

 

Herdenking Kitty de Wijzeplaats

Op 4 mei, elk jaar, organiseert de Joodse Gemeente Nijmegen in samenwerking met 4&5 mei Comité de herdenking ter nagedachtenis van de joodse inwoners van Nijmegen omgekomen tijdens WOII. Een van de vaste programma punten is het voorlezen van de namen van 440 vermoorde Joden afkomstig uit Nijmegen. Traditie getrouw begint de Burgemeester van Nijmegen als eerste met het voorlezen.

 

Op 26 april 2015 is op de Kitty de Wijzeplaats, ter nagedachtenis van de joodse inwoners van Nijmegen, die in grote meerderheid omgekomen zijn in Naziconcentratiekampen tijdens WOII, het namenmonument onthuld. Het monument bestaat uit 7 bronzen panelen met 440 namen. Dit monument is tot stand gekomen dankzij initiatief van het Platform Benedenstad in samenwerking met de Joodse Gemeente Nijmegen. Dit monument zal in de toekomst het vaste symbool blijven niet alleen tijdens de plechtigheden van 4 mei maar ook buiten deze herdenkingen.